OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

O firmie » Aktualności » OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

2014-09-15 14:31

EFRR

Projekt pn. „Innowacyjne technologie w produkcji mebli biurowych” ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Ogłoszenie o wynikach postępowania - Projekt pn. „Innowacyjne technologie w produkcji mebli biurowych”