OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O firmie » Aktualności » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2014-08-26 08:17

Projekt  pn. „Innowacyjne technologie w produkcji mebli biurowych” ubiega się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

Ogłoszenie o zamówieniu